Wederkerigheid

Een wederzijds voordeel is een gedeeld voordeel; een gedeeld voordeel houdt stand.

Wij geloven dat wederzijds voordeel het uitgangspunt is voor het onderhouden van onze relaties. Deze voordelen kunnen uiteenlopen, en hoeven niet per se financieel van aard te zijn.

Hoewel we moeten proberen om gunstige voorwaarden te bedingen, mogen acties van DAW groep nooit ten koste gaan van anderen met wie we samenwerken, economisch noch anderszins.

< terug naar wie zijn wij